प्रशिक्षण

शेत आणि उत्पादन पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षणे

अ.नं.
प्रशिक्षण नाव
लाभार्थी
अद्ययावत दिनांक
1
व्यावसायिक शेती
2750
१३/०८/२०१७
2
बीज निवड व प्रक्रिया तंत्रज्ञान
30
१३/०८/२०१७
3
पिकनिहाय आणि हंगामनिहाय संरक्षण पद्धती
750
१३/०८/२०१७
4
शहरी शेती / टेरेस गार्डन
20
१३/०८/२०१७
5
माती व पाणी परीक्षण व अहवाल वाचन
6890
१३/०८/२०१७
6
पिकपद्धतीतून जल व मृद संधारण
650
१३/०८/२०१७

शेती व्यवस्थेला पुरक प्रशिक्षणे

अ.नं.
प्रशिक्षण नाव
लाभार्थी
अद्ययावत दिनांक
1
दुध उत्पादन व प्रक्रिया 
30
१३/०८/२०१७
2
शेळी – निवड, आरोग्य आणि मुल्यवर्धन
75
१३/०८/२०१७
3
काढणीपश्चात मुल्यवर्धन व प्रक्रिया
30
१३/०८/२०१७
4
मत्स्यव्यवसाय (खारा आणि गोडा)
250
१३/०८/२०१७
5
तांत्रिक शेती व्यवस्थापन
(Module I & II)
110
१३/०८/२०१७
6
शेतकरी गट / कंपनी व्यवस्थापन
30
१३/०८/२०१७
7
शेती उत्पन्नावर आधारित व्यवसाय शृंखला (फक्त गटांसाठी)
65
१३/०८/२०१७

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुरक प्रशिक्षणे

अ.नं.
प्रशिक्षण नाव
लाभार्थी
अद्ययावत दिनांक
1
डिजिटल व्यासपीठ
340
१३/०८/२०१७
2
37
१३/०८/२०१७