Fruits / फळपिके


ओळख
नंबर
नाव
क्षेत्र
उत्पादन
मे.टन
अद्ययावत केलेली तारीख
H1
H1.1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16.1
H16.2
H17
H18
H19.1
H19.2

माझीशेती : माती परीक्षण

पीकांच्या वाढीसाठी वेगवेगळ्या अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते.  उदा.- १) सामू PH २) विधुत वाहकता EC, ३)चुनखड़ी CaCO3 ४) सेंद्रिय कर्ब OC...