Gallery

Skill Development - Training for Rural 
entrepreneurs to increase additional skills 
सामाजिक अभिसरण - गावस्तरावर बचत गटातील पुरुष व महिलांना उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून रोजगार आणि स्वयंरोजगार प्रशिक्षण वेळी उपस्थित जनसमुदाय …


Skill Development - Training WOMEN'S EMPOWERMENT
SHG members training at rural Maharashtra

महिला सबलीकरण - गावस्तरावर बचत गटातील महिलांना उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून रोजगार आणि स्वयंरोजगार प्रशिक्षण वेळी उपस्थित महिला …  


Land Development - Natural Resources Management
निकृष्ट जमीन शेतीसाठी तयार करने. जमिनीचा योग्य वापर करणे कामी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मार्गदर्शन करताना… 


LAND DEVELOPMENT
Natural Resources Management in farmers Land

निकृष्ट जमीन शेतीसाठी तयार करने. जमिनीचा योग्य वापर करणेकामी प्रत्यक्ष जागेवर जावून मार्गदर्शन करताना संस्थेचे स्वयंसेवक….THIRD PARTY AUDIT - Prakash Shikshan Sanstha and John Griffin visited our sight for  Methodology of rural sustainable development, workshop & implementation
मुल्यांकन- प्रकाश शिक्षण संस्था आणि जॉन ग्रिफिन यांची 'ग्रामीण शाश्वत विकास' प्रकल्पातील  - कार्यशाळा आणि अंमलबजावणी पाहणी….SOCIAL MOBILIZATION - Youth, Adults motivation for get ready to development
सामाजिक अभिसरण -सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतः स्वतःला मदत करत सामाजिक प्रश्न हल करणेसाठी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काढलेली जनजागृती फेरी ….


DISASTER MANAGEMENT - Adopt and help farmers to protect famine starvation
आपत्कालीन व्यवस्थापन -  दुष्काळ पडल्यानंतर किंवा पाण्याचे दुर्भिक्ष झालेनंतर प्रथम प्राधान्याने मनोबल  वाढविणे. मानसिक ताण कमी करणे या गोष्टी प्राधान्याने करताना …
Drought Help (Click here to know more...)


DISASTER MANAGEMENT - Adopt and help farmers to protect famine starvation
आपत्कालीन व्यवस्थापन -  दुष्काळ पडल्यानंतर किंवा पाण्याचे दुर्भिक्ष झालेनंतर प्रथम प्राधान्याने मनोबल  वाढविणे. मानसिक ताण कमी करणे या गोष्टी प्राधान्याने करताना स्वयंसेवक….
Drought Help (Click here to know more...)


INBOUND DEVELOPMENT - Training to volunteers 


SHIVAR - Study tours
दापोली कृषि विद्यापीठ - लाखी बाग नियोजन आणि व्यवस्थापन पाहणी दौरा …

MAATI (MaziSheti Advanced agricultural Training Institute)
Workshop during Professional Agriculture Training

व्यावसायिक शेती व्यवस्थापन - उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करणे तसेच काढणी पश्चात सुयोग्य व्यवस्थापन प्रथम प्राधान्याने राबवून कृषि उत्पन्न वाढविणे. मानसिक ताण कमी करणे या गोष्टी 'दृक-श्राव्य' माध्यमांच्या सहाय्याने प्राधान्याने करताना स्वयंसेवक…. 


PRA (Participatory Rural Appraisal) 


SHIVAR - on field Study tours 


PRA (Participatory Rural Appraisal)


STUDENTS EMPOWERMENT
in agriculture educationSTUDENTS EMPOWERMENT
in agriculture education

Success Stories


Drought Help (Click here to know more...)

Micro finance sector (Click here to know more...)


Training (Click here to know more...)


Business Development (Click here to know more...)


Natural Resources Management  (Click here to know more...)


Exhibition (Click here to know more...)


Study Tours & Hospitality (Click here to know more...)


Research & Surveys (Click here to know more...)