Input / निविष्ठा

Fertilizers 
 Buy  Sale 

Agro & Allied Export
प्रक्रियाव्यवसाय I प्रशिक्षण

Plant Growth Regulators (PGR)
माझीशेती : माती परीक्षण

पीकांच्या वाढीसाठी वेगवेगळ्या अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते.  उदा.- १) सामू PH २) विधुत वाहकता EC, ३)चुनखड़ी CaCO3 ४) सेंद्रिय कर्ब OC...