मृद व जलसंधारण

Site survey - our experts visit actual site and finalize which activity suits for specific location.
Restoration of degraded land
Cement Nala Bunding & Earthern Nala bunding 
Tree Plantation AfforestationContinuous Contour Trenches (CCT) & Compartment Bunding (CB)

Village Planning by Participatory Rural Appraisal (PRA) 

Village Planning by Participatory Rural Appraisal (PRA)
Awareness meeting with farmersGround Water level increased after soil & Water conservation (NRM) works 

Ground Water level increased after soil & Water conservation (NRM) works Land Development - Natural Resources Management
निकृष्ट जमीन शेतीसाठी तयार करने. जमिनीचा योग्य वापर करणे कामी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मार्गदर्शन करताना… 

LAND DEVELOPMENT
Natural Resources Management in farmers Land

निकृष्ट जमीन शेतीसाठी तयार करने. जमिनीचा योग्य वापर करणेकामी प्रत्यक्ष जागेवर जावून मार्गदर्शन करताना संस्थेचे स्वयंसेवक….

दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले आर्थिक स्थैर्य

लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी कुटुंबीय अनेक वर्षांपासून वर्षभर भाजीपाला पिकाची शेती करतात. हंगामनिहाय भाजीपाला पिकाचे निय...