Fodder Crops / चारा पिके


ओळख
नंबर
नाव
क्षेत्र
उत्पादन
मे.टन
अद्ययावत केलेली तारीख
FC1
FC2
बरसीम
FC3
ओट
FC4
नेपियर
FC5
स्टायलो
FC6
गजराज
FC7
अझोला
FC8
ज्वारी
FC9
बाजरी
FC10
मका
FC11
चवळी
FC12
गहू / भात भुसा
FC13
हायड्रोफोनिक