रोजगार निर्मिती

Livelihood Activity - Farm produce selling
Implemented by - Mahesh Borge
 

Livelihood Activity - Small Flour Mill
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Grape Garden HTP
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Agriculture Implements
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Puncture Shop
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Bangle Shoppy
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Cow Rearing
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Grape Garden Engine system
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Mobile Utensils Shop
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Sewing Machine
Implemented by - Mahesh Borge


Livelihood Support Activity - Buffalo Rearing
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Bangles shoppy
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Stetionery Shop
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Goat Rearing
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Stationery Shop
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Buffalo Rearing
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Grocery Shop
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Fabrication Unit
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Mirchi Kandap
Implemented by - Mahesh Borge


Livelihood Support Activity - Nurcery
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Noodles Machine
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity Revolving Fund distribution
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Fishery Unit
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Mobile Bangle Shop
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Automobile Repair 
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Garment
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Vegetable Selling  
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Flour Mill
Implemented by - Mahesh Borge

Livelihood Support Activity - Handmade Articles
Implemented by - Mahesh Borge

दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले आर्थिक स्थैर्य

लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी कुटुंबीय अनेक वर्षांपासून वर्षभर भाजीपाला पिकाची शेती करतात. हंगामनिहाय भाजीपाला पिकाचे निय...