Record


 Record

◆ Audit Report (Last 04 years)
◆ Certificates (Registrations, PAN, TAN)

  Projects  Formats

◆ Employee Consent Letter (with Guidelines)


  Other 

◆ Registration - StudentsFarmer, Business, Women
◆ google Marathi Input tools (For Windows) (for Android) कडुनिंबापासून बोंडअळी कीटकावर नियंत्रण शक्य

🐛कापसासह, सूर्यफुल आणि कडधान्याच्या पिकांचे नुकसान करणाऱ्या बोंडअळी कीटकामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.  ✔️ महाराष्ट्रासह देशभरातील क...