नोंदणीकृत व्यापारी डायरी

G. K. Enterprises, Mumbai यांच्याकडून प्राप्त चौकशीनुसार शेतकऱ्यांना माहिती... नोंदणीकृत शेतकरी गट, कंपनी यांनी माझीशेतीच्या जवळच्या शेतकरी सुविधा केंद्रामार्फत व्यापार्यांशी थेट संपर्क करावा. 
घटक
फळे
फळे
फळे
शेतमालाचे नाव
डाळिंब
द्राक्षे
द्राक्षे
प्रकार (वाण)
भगवा
शरद किंवा तत्सम
माणिक चमन किंवा तत्सम
गुणवत्ता
२०० ते ३०० gm + स्वच्छ
लांब, काळी, दक्षिण भारतसाठी
लांब पक्व हिरवी, दक्षिण भारतसाठी
परिमाण
१० मे.टन.
३६ मे.टन
५४ मे.टन
वारंवारता
प्रति आठवडा
प्रति दिन
प्रति दिन
ठिकाण
वाशी मुंबई
बेंगलोर
बेंगलोरघटक
भाजीपाला
भाजीपाला
शेतमालाचे नाव
हिरवे लिंबू
मिरची हिरवी
प्रकार (वाण)
NA
G२४
गुणवत्ता
वाणास अनुसरून
वाणास अनुसरून
परिमाण
०५ मे.टन.
०५ मे.टन.
वारंवारता
प्रति आठवडा
प्रति आठवडा
ठिकाण
वाशी मुंबई
वाशी मुंबई


घटक
धान्ये
धान्ये
शेतमालाचे नाव


प्रकार (वाण)


गुणवत्ता


परिमाण


वारंवारता


ठिकाण
माझीशेती : माती परीक्षण

पीकांच्या वाढीसाठी वेगवेगळ्या अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते.  उदा.- १) सामू PH २) विधुत वाहकता EC, ३)चुनखड़ी CaCO3 ४) सेंद्रिय कर्ब OC...