Friday, June 5, 2015

MAZISHETI VISION

आम्ही शेतकरी आहोत कष्ट करून स्वतःच्या भाकरीची सोय करून जगाच्या भाकरीची तजवीज करणे इतकेच आम्हाला माहित.... आमच्या भाकरीसाठी कोणाच्या मार्गात जात नाही आणि कोणीही आमच्या मार्गात येऊ नये. इतिहास साक्षीला आहे, जेंव्हा जेंव्हा आमची सटकली तेंव्हा तेंव्हा महाप्रलय आला होता आणि आता यायला वेळ लागणार नाही.

माहितीसाठी माहिती मिळवणे आणि माहितीकरिता माहितीचा प्रसार शेतकऱ्यांसाठी करणे. भारतातील each & every शेतकरी त्याच्या आयुष्यात त्याला मिळणाऱ्या हक्क आणि ह्क्कांसोबत मोफत मिळणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये संभाळायला सक्षम बनविणे. भविष्यात money is wealth, किंवा health is wealth म्हणण्यापेक्षा Knowledge is wealth असणार आहे त्यामुळे सर्वंकष ज्ञान सर्वांना मिळाले पाहिजे. या करिता साम-दाम-दंड-भेद या नीतीने 24x7 झगडणे हेच आमचे ध्येय.....

आम्ही आमच्या ध्येय प्राप्तीसाठी पुढील मार्ग निवडला आहे. 

* Agricultural SMS advisory - या माध्यमातून सभासद शेतकऱ्यांना मोफत हवामानाचा अंदाज, पिक सल्ला, बाजारभाव, शासकीय योजना या शेतीच्या गरजेच्या बाबी त्यांच्या मोबाईल संदेशाद्वारे सांगणे. यामुळे शेतकऱ्यांचा अमूल्य वेळ कॅचला जाऊन इतर फायदेशीर गोष्टीस वेळ मिळु लागला आहे. 

* Agricultural Reading Materials - मोबाईल संदेशाद्वारे मिळणारी माहिती अचूक असली तरीही संदर्भासाठी पुरेशी नाही याची जाणीव झालेने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार साहित्य क्षेत्रात पदार्पण करुन सभासद शेतकऱ्यांना मोफत व इतर शेतकऱ्यांना "ना नफा ना तोटा" या तत्वावर वर्षातून ४ अंक 'मागणीनुसार' तयार करून उपलब्ध करून दिले जातात.

* Agri & agri allied business guidance - बरेचदा शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांची माहिती नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायद्याच्या योजनांचा लाभ घेता आलेला नाही असे दिसते. आमचेकडून शेतकऱ्यांना "ना नफा ना तोटा" या तत्वावर प्रकल्प अहवाल, थोड्या कालावधीसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाते.

* Trainings & Consultancy - शेतकरी गटांना वेगवेगळ्या भागातील प्रगत शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा सांगणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक घेणे, शेतीमधील जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींवर लक्ष वेधून घेणे. प्रगत व यशस्वी शेतकऱ्यांच्या अनुभवावर कार्यरत राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना जागृत करणे.

No comments:

Post a Comment