Wednesday, January 13, 2016

सीताफळ

सीताफळ
जमीन
सीताफळ लागवडीसाठी मुरमाड जमिनीत चार x चार मीटर आणि मध्यम जमिनीत 5 x 5 मीटर अंतरावर 45 सें. मी. x 45 सें. मी. x 45 सें. मी. आकाराचे खड्डे खणून ते चांगली माती आणि एक घमेले शेणखत आणि एक किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट या मिश्रणाने भरून ठेवावेत.

लागवड 
5X5 मिटर
वाण - 
लागवडीसाठी बाळानगर, अर्का सहान (संकरित), टी.पी.-7, दौलताबाद, धारूर-6 या जातींची निवड करावी. 

खत व्यवस्थापन
पूर्ण वाढ झालेल्या प्रति झाडास प्रति वर्ष  
शेनखत - 30 ते 40 किलो 
नत्र - 250 ग्रॅम (दोन हप्त्यात विभागुन द्यावे.)
स्फुरद - 125 ग्रॅम
पालाश - 125 ग्रॅम

कीड व रोग नियंत्रण -
पिठ्या ढेकुन आणि फळकुज नियंत्रणासाठी बोर्डो मिश्रण 1% + मोनोक्रोटोफोस 1.5 मिली प्रति लीटर पाण्यातुन फवारावे
पिठ्या ढेकुनाच्या जैविक नियंत्रणासाठी व्हर्सिटीलियम लेकानी (फुले बगीसाइड) 100 लीटर पाण्यात 400 ग्रॅम + दूध 1लीटर मिसळून संध्याकाळी फवारणी करा.

No comments:

Post a Comment