ग्रामीण शाश्वत विकास प्रकल्पांतर्गत रोजगार निर्मिती

ग्रुप व्यवस्थापक / सचिव   APPLY 
१) शिक्षण- १०, १२ किंवा कृषि डिप्लोमा 
२) उमेदवार हा स्थानिक गावातील हवा. (प्रत्येक गावासाठी एक)
३) उमेदवार हा शेतकरी कुटुंबातील किंवा शेतकरी असावा  (शेतीचा अनुभव असावा )
४) मानधन - ५०००/-

समन्वयक   APPLY 
१) शिक्षण- १०, १२ किंवा कृषि डिप्लोमा 
२) वयाची अट नाही.
३) उमेदवार हा स्थानिक बाझारपेठेतील हवा (४-५ गावासाठी एक)
४)उमेदवार हा शेतकरी कुटुंबातील किंवा शेतकरी असावा  (शेतीचा अनुभव असावा )
५) मानधन - १००००/-

सहा. व्यवस्थापक / Asst. Manager  APPLY 
१) शिक्षण- कोणत्याही शाखेतील पदवीधर
२) वय- 30 वर्षापर्यंत
३) उमेदवार हा स्थानिक तालुक्यातील असावा
४) शेतकरी कुटुंबातील उमेदवारास प्राधान्य राहील
५) मानधन - १५०००/-

कृषि माहिती केंद्र, सावळज येथील रिक्त / नव्याने भरावयाची १२ पदे...

माझीशेती : माती परीक्षण

पीकांच्या वाढीसाठी वेगवेगळ्या अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते.  उदा.- १) सामू PH २) विधुत वाहकता EC, ३)चुनखड़ी CaCO3 ४) सेंद्रिय कर्ब OC...