Wednesday, January 13, 2016

बोर

माहिती अद्ययावत करणे चालू आहे, कृपया काही कालावधीनंतर पुन्हा भेट द्या.

माझीशेती : माती परीक्षण

पीकांच्या वाढीसाठी वेगवेगळ्या अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते.  उदा.- १) सामू PH २) विधुत वाहकता EC, ३)चुनखड़ी CaCO3 ४) सेंद्रिय कर्ब OC...